Da Tsohuwar Zuma...: Fasalta Narambaɗa da Shata da Ɗanƙwairo ga Matasan Yanzu

  Tsakure

  Arewacin Nijeriya wani yanki ne a ƙasar Hausa da ya haɗa tarin fasihai ta ɓangaren makaɗa da mawaƙa. Mafi yawanci suna gwada hikimarsu cikin harshen Hausa. Da wannan masaniyar aka nemi gwarazan mawaƙa uku (3) waɗanda aka yi ittifaƙin hikimominsu da zalaƙa irin tasu a awon baka, ta yi zarrar da babu mai tababa. Bayan dogon shaƙo wajen nazarin rayuwar mawaƙan baka, an so a ƙara bayani ga ayyukan da magabata suka yi kan Narambaɗa, domin mu taya shanu ciri. An dai fahimci har yanzu akwai buƙatar a ci gaba da nazari a cikin waƙoƙin tsofaffin mawaƙan baka na Hausa, domin a yaba da ƙwazonsu, a kuma amfana da tarin hikimomin da suka naɗe a cikin waƙoƙinsu.

  Fitilun Kalmomi: Matasa, Ɗanƙwairo, Shata, Narambaɗa

  DOI: 10.36349/zamijoh.2023.v02i02.008

  Download the article:

  author/ Alhaji Ibrahim Muhammad (Ɗanmadamin Birnin Magaji)

  journal/Zamfara IJOH Vol. 2, Issue 2

  Pages