Al’adun Hausawa a Duniyar Intanet: A San Matsayin Yau Don a Kyautata Gobe

  Tsakure

  Manufar wannan maƙala ita ce nazartar al’adun Hausawa a duniyar intanet ta yau. An ɗora aikin a kan Bahaushen ra’i na Zamani Riga. Kadadar binciken ta taƙaita ga al’adun Hausawa da duniyar intanet. Tussan bayanai na farko da aka yi amfani da su sun kasance kafafen intaent kai tsaye. Majiya ta biyu kuwa ta kasance ayyukan da suka gabata waɗanda suke da alaƙa da wannan bincike. Sakamakon binciken ya nuna cewa, tuni Hausa ta kama hanyar samun gagarumin gindin zama a duniyar intanet. Al’adun Hausawa daban-daban na bayyana yayin da aka neme su ta hanyar injunan biɗar bayanai na kan intanet. Ƙalubalen da ake fuskanta a wannan haujin sun haɗa da ƙarancin masana masu jagorantar lamuran kafafen intanet na Hausa, da kuma rashin ingancin bayanan da ake ɗorawa a kan kafafen. Daga ƙarshe, binciken ya nuna wajibcin ƙara himma ga masana da manazarta harshe da adabi da kuma al’adun Hausawa wajen sanya rigar zamani da samar da kyakkyawan wakilci a duniyar intanet.

  Fitilun Kalmomi: Hausa, Hausawa, Al’adu, Intanet, Duniyar Intanet 

  DOI: 10.36349/zamijoh.2023.v02i03.010

  Download the article:

  author/Abu-Ubaida SANI & Adamu Rabi’u BAKURA 

  journal/Zamfara IJOH Vol. 2, Issue 3

  Pages